+54 272-20-90

Zadzwoń do nas

biblioteka@biblioteka-koneck.pl

Napisz do nas

ul. Włodzimierza Lubańskiego 15, 87 – 702 Koneck

Odwiedź nas

O nas

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczy ponad 15 000 książek. Książki kupujemy
ze środków budżetowych oraz dotacji Biblioteki Narodowej.

Udostępniamy:

- literaturę piękną,

- literaturę popularnonaukową,

- literaturę dla dzieci i młodzieży,

- audiobooki

- E – czytniki.

Zgromadzony księgozbiór ma charakter uniwersalny i obejmuje literaturę z różnych dziedzin wiedzy. Uzupełniamy księgozbiór zbiory specjalne, w tym audiobooki – książki zapisane w formacie MP3 na płytach CD. Biblioteka oferuje również czasopisma, z których można korzystać na miejscu oraz wypożyczać do domu. Od 2010 roku bierzemy udział w programie Akademia Orange dla bibliotek i korzystamy z bezpłatnego Internetu dla wszystkich użytkowników. Ponadto udostępniamy katalog On – line – Mak + oraz jesteśmy na facebook - u.

 

Historia

W 1950 roku z inicjatywy Gminnej Komisji Oświaty i Kultury na mocy Dekretu o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 1946 roku, utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Konecku, która mieściła się w dawnym pałacu i zajmowała jedną izbę o powierzchni 45 m2. Księgozbiór bibliotek powstał z darów społeczeństwa i wynosił 1900 woluminów.  W 1964 po zmniejszeniu gminy Koneck Zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku, organizatorem Biblioteki jest gmina Koneck, a nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna- Książnica Kopernikańska w Toruniu.  W 2007 roku Biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury organizatora pod numerem 2 i tym samym stała się samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

 

Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Gminna Biblioteka Publiczna udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Biblioteka jest instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy Koneck, oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz ich udostępnianie mieszkańcom gminy. Organizuje i prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem, służy popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnia dorobek kulturalny gminy. W ramach swojej działalności współpracuje z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi w celu organizowania i prowadzenia działalności służącej rozwijaniu inicjatyw i zaspokajaniu potrzeb kulturalno- oświatowych społeczności lokalnej. W ramach posiadanych środków finansowych i lokalowych Biblioteka może podejmować i inne działania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska. Podstawowe usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
Księgozbiór Biblioteki jest systematycznie uzupełniany, dzięki środkom finansowym otrzymywanym z dotacji gminy oraz od kilku ostatnich lat z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

wróć